Vplyv globálnej ekonomiky na vývoj ekonomiky SR v období 2009-2012

Rok
2013
Volume
Volume 5, No 2
Autori / Authors
Ing. Viera Hajnovičová, PhD.
Dokument
Download