Veď je im tak fakt lepšie? Segregácia rómskych detí v predškolskom vzdelávaní a implikácie pre inkluzívne vzdelávanie

Rok
2017
Volume
Volume 9, No 1-2
Autori / Authors
Mgr. Alena Rochovská, PhD.
Dokument
Download