Úmrtnosť a starnutie obyvateľstva Slovenska. Prognóza budúceho vývoja v kontexte starobného dôchodkového systému

Rok
2013
Volume
Volume 5, No 2
Autori / Authors
RNDr. Mgr. Branislav Šprocha, PhD.
Dokument
Download