Súčasný a očakávaný populačný vývoj na Slovensku a jeho spoločenské a ekonomické dopady

Rok
2015
Volume
Volume 7, No 3
Autori / Authors
Ing. Boris Vaňo, PhD.
Dokument
Download