Stretnutie partnerov projektu INFO-POW v Benátkach

Vedecké pracovníčky Lucia Mýtna Kureková a Alexandra Moran sa v piatok 9. júna 2023 zúčastnili projektového workshopu INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní zamestnancov na Ca‘ Foscari University v Benátkach.

Počas stretnutia každý partnerský tím odprezentoval výsledky svojej národnej štúdie so zameraním na zistenia mapovania informačných kanálov o vysielaní pracovníkov a rozhovorov s verejnými aj súkromnými poskytovateľmi informácií. Partnerský tím KU Leuven taktiež predstavil predbežné výsledky pilotného online prieskumu. Prvé zistenia ukazujú, že mnohé bariéry v prístupe ku informáciám o vysielaní medzi zamestnávateľmi sú podobné naprieč rôznymi krajinami, a že je priestor pre zlepšenie dostupnosti a zrozumiteľnosti informácií.

Ďakujeme Ca‘ Foscari University v Benátkach za organizáciu podujatia. Tešíme sa na ďalšie stretnutie počas nadnárodného „upscaling“ workshopu, ktorý bude organizovať Prognostický ústav.