Publikácia národnej správy o prístupe k informáciám na Slovensku

Cieľom národnej správy za Slovensko, ktorej autorkami sú Lucia Mýtna Kureková, Alexandra Moran, Lucia Kováčová a Ivana Studená, je predstaviť pozície vysielajúcich a prijímajúcich spoločností v sektore stavebníctva v súvislosti s prístupom k informáciám o vysielaní pracovníkov. Správa vychádza z troch metodológií zberu dát: mapovania dostupných informačných kanálov, expertných rozhovorov s národnými zainteresovanými stranami a z pilotného online prieskumu vysielajúcich a prijímajúcich spoločností so sídlom na Slovensku.

Správu si môžete stiahnuť z webstránky European Centre: https://www.euro.centre.org/publications/detail/4801

Viac o projekte nájdete na našom webe: https://www.prog.sav.sk/info-pow-hodnotenie-informacnych-kanalov-a-ich-vyuzitia-pri-vysielani-zamestnancov/