Projekt Horizont 2020 – YMOBILITY – Mobilita mladých: maximalizovanie príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe