VYBAVENOSŤ KANALIZÁCIOU V RÓMSKYCH OSADÁCH. Ako sa na Slovensku prejavujú štrukturálne nerovnosti

Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc., Ing. Mgr. Daniel Škobla, PhD., RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.
VYBAVENOSŤ KANALIZÁCIOU V RÓMSKYCH OSADÁCH. Ako sa na Slovensku prejavujú štrukturálne nerovnosti
Rok Vydania
2020
Počet strán
143
ISBN
978-80-89524-46-4
Publikácia
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenská akadémia vied publikovalo túto monografiu v edícii Forecasting Works: Research TO Practice / Výskum PRE prax.
Táto publikácia je založená na výsledkoch výskumu pre Nadáciu otvorenej spoločnosti / Program verejného zdravia a MARGIWORK / APVV-17-0141 (Analýza bariér v prístupe k zamestnaniu pre marginalizované skupiny obyvateľstva: vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickom, geo¬grafickom a sociálno-antropologickom výhľade).

Recenzenti:
Rastislav Vrbenský
Mario Rodríguez Polo