ReSPS 2024: Kniha abstraktov

Rok Vydania
2024
Počet strán
34
ISBN
978-80-89524-93-8
DOI
           10.31577/2024.80-89524-93-8

ReSPS 2024: Publikovali sme zborník abstraktov

Táto kniha abstraktov zhromažďuje príspevky prezentované na konferencii Research in Social and Psychological Sciences, prvej spoločnej konferencii Centra spoločenských a psychologických vied, ktorá sa konala v Smoleniciach 9. apríla 2024. Publikáciu zostavila vedecká komisia konferencie: Lucia Mýtna Kureková, Branislav Šprocha a Ivana Studená, pôsobiaci na Prognostickom ústave CSPV SAV.

Konferencia bola zorganizovaná s cieľom zlepšiť spoluprácu a výmenu informácií medzi výskumníkmi a výskumníčkami z rôznych vedeckých oblastí v rámci Centra a jeho kľúčovými partnermi. Zbierka abstraktov predstavuje tematickú a metodologickú rozmanitosť výskumu realizovaného účastníkmi a účastníčkami konferencie a zdôrazňuje význam interdisciplinárneho výskumu v inštitúciách, na ktorých pôsobia ako aj prínos úzkej spolupráce vedcov a vedkýň Centra z jeho kľúčových vedeckých disciplín, ktorými sú psychológia, ekonómia a história. Príspevky prezentovali aj silu interdisciplinárneho výskumu a jeho prirodzené presahy do iných disciplín, ako sú sociológia, politológia a etnografia.

Zborník abstraktov si môžete stiahnuť na našej webstránke.