ENERGETICKÁ CHUDOBA NA SLOVENSKU 2020: OD ANALÝZ K ODPORÚČANIAM PRE VEREJNÉ POLITIKY

RNDr. Dušana Dokupilová, PhD., Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
Rok Vydania
2020
Počet strán
54
ISBN
978-80-89524-48-8
Publikácia


Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenská akadémia vied publikovalo túto publikáciu v edícii Forecasting Works: Research TO Practice / Výskum PRE prax.
Táto publikácia je založená na výsledkoch výskumu pre Slovenskú klimatickú iniciatívu. Projekt podporený European Climate Foundation.

Recenzenti:
Mgr. Alena ROCHOVSKÁ, PhD.
Ing. Tomáš JECK, PhD.