Odštartovali sme projekt PACES podporený v schéme Horizont Európa

Dňa 17. apríla sa výskumníčky Prognostického ústavu Centra sociálnych a psychologických vied SAV Lucia Mýtna Kureková, Jana Papcunová, a Lucia Kováčová zúčastnili úvodného koordinačného stretnutia Horizont Európa projektu PACES v holandskom Haagu. Cieľom stretnutia bolo okrem oficiálneho zahájenia začiatku projektu nastaviť postupy v riadení projektu, a skoordinovať nasledujúce projektového aktivity.

Projekt PACES – Tvorba migračných rozhodnutí a migračných politík v čase transformačných spoločenských zmien je koordinovaný Medzinárodných inštitútom spoločenských vied (ISS), ktorý je súčasťou Erasmus univerzity v Rotterdame. Cieľom projektu je skúmať a pochopiť rozhodnutia jednotlivcov migrovať a zároveň zistiť ako môžu tieto poznatky prispieť k pochopeniu tvorby migračných politík. Cieľom PACES je povzbudiť tvorcov migračnej politiky, aby prijali migračnú vedu ako základ pre tvorbu migračnej politiky.

Viac o projekte PACES môžete nájsť na ISS projektovej stránke a našej webstránke.