Next (Green) Generation EU: Slovenské plány energetických úspor: Ako pretaviť ambície do reality?

Dňa 13. októbra sa uskutočnila konferencia s názvom Next (Green) Generation EU: Slovenské plány energetických úspor: Ako pretaviť ambície do reality? Výskumná pracovníčka Prognostického ústavu CSPV SAV Dušana Dokupilová, RNDr., PhD., na ňom diskutovala a prezentovala výsledky zistení zameraných na sociálne riešenia súčasnej situácie spojenej s energetickou krízou a alokovaním finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti.
Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky, predsedu vlády SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.