Modelovanie a prognózy vývoja vybraných ukazovateľov trhu práce v SR

Rok
2012
Volume
Volume 4, No 2
Autori / Authors
prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Dokument
Download