Medzinárodná konferencia 7 th Business & EEC v Chorvátsku

V dňoch 3.-5.6.2022 sa vedecké pracovníčky Ing. Martina Chrančoková, PhD. a RNDr. Dušana Dokupilová, PhD. zúčastnili na medzinárodnej konferencií 7 th Business & Entrepreneurial Economics Conference v Chorvátsku. Na konferencii vystúpili s príspevkom: "The current trend of young human capital for education in Slovakia".

Cieľom prezentácie bolo zviditeľniť výsledky výskumnej práce na projektoch VEGA 2/0151/19 Prínosy slovenskej migrácie a medzinárodného projektu COST Action CA20115 ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxe.

Autor: Martina Chrančoková