Ľudský kapitál – bariéry a šance rozvoja v podmienkach informačnej spoločnosti

Rok
2011
Volume
Volume 3, No 1
Autori / Authors
Mgr. Martina Porubčinová, PhD.
Dokument
Download