Profil: Brian Fabo, Mgr.,MA. PhD. vedecký pracovník


Výskumné zameranie

  • Trh práce
  • Monetárna politika
  • Využitie veľkých dát (Big Data) v ekonómii

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Dopady digitálnej transformácie s dôrazom na región strednej a východnej Európy.

Profil vedeckého pracovníka

Brian Fabo získal titul PhD. v odbore ekonómia na Tilburskej univerzite v Holandsku. V súčasnosti pôsobí ako seniorný ekonóm Národnej banky Slovenska a seniorný výskumný pracovník Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. V minulosti pôsobil na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti, Centre for European Policy Studies v Bruseli, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies a Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce (CELSI) v Bratislave. Počas svojej kariéry získal bohaté skúsenosti s medzinárodnými vedeckými kolaboratívnymi projektmi (FP7, H2020) a pravidelne publikuje v medzinárodných recenzovaných vedeckých časopisoch. V roku 2020 mu Slovenská ekonomická spoločnosť udelila Cenu Martina Filka za mimoriadny prínos v oblasti ekonomického výskumu a dôkazmi podporovaného rozhodovania vo verejnej správe.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

Drahokoupil, J. and Fabo, B. (2022): The limits of foreign-led growth: Demand for skills by foreign and domestic firms. Review of International Political Economy, 29(1):152-174

Fabo, B., Kempf, E., Jancokova, M., Pastor, L. (2021) Fifty Shades of QE: Comparing Findings of Central Bankers and Academics, Journal of Monetary Economics Vol. 120:1-20.

Fabo, B. and Kahanec, M. (2018): Can a voluntary web survey be useful beyond explorative research? International Journal of Social Research Methodology, 21(5), 591-601

Fabo, B., Beblavy, M., and Lenaerts, K. (2017): The importance of foreign language skills in the labour markets of Central and Eastern Europe: assessment based on data from online job portals. Empirica, 44(3), 487-508.

Fabo, B., Karanovic, J and Dukova, K. (2017): In search of an adequate European policy response to the platform economy. Transfer: European Review of Labor and Research, 23(2) 163-175