Profile: Katarína Korytárová, Ing., PhD., Researcher


Research Field

  • Energy savings
  • Energy efficiency policies and measures
  • Work with models
  • Evaluation of energy efficiency
  • Financing energy efficiency

Forecasts, Prospects, Analyzes, Strategies

  • Work with models (e.g. model of energy savings potential in public buildings in Slovakia and Hungary, model of global building stock, energy-emission model for SR)
  • Evaluation of energy efficiency measures
  • Analyses and recommendations for decision-makers

Concise Profile

Katarína Korytárová is a researcher at the Institute for Forecasting CSPV at the Slovak Academy of Sciences from 2019. She focuses on energy savings, energy efficiency
She holds a doctoral degree in Environmental Science and Policy from at the Central European University in Budapest (2010). Her dissertation analyses energy savings potential for space heating in public buildings sector in Hungary. After her doctoral studies, Katarina worked at the Energy Section at the Ministry of Economy of the Slovak Republic, where she was i. a. responsible  for coordination of preparation of National Energy Efficiency Action Plans. During her career, Katarina worked for several institutions, such as Ecofys, Institute for European Environmental Policy (IEEP), International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, as well as Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Global Building Performance Network (GBPN) and Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA).


Scientific Projects


Selected Publishing Activity

KORYTÁROVÁ, Katarína. Obnova budov a jej financovanie. In Vykurovanie 2022: zborník prednášok z 30. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému: Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu, Horný Smokovec, 14.-18. február 2022 [elektronický zdroj]. Editor: Dušan Petráš, Zuzana Švecová, recenzenti: Milan Dubnička, Belo Füri. - Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2022, s. 55-60. ISBN 978-80-89878-88-8. (VEGA č.2/0186/21: Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti. Vykurovanie 2022: medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2022. Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu)

KORYTÁROVÁ, Katarína. Renovation of Public Buildings in Bratislava Region. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 2, pp. 5-15. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.004 (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti)

KORYTÁROVÁ, Katarína. Financing renovation of public buildings in Slovakia. In eceee 2021 Summer Study on energy efficiency: A New Reality? : eceee Summer Study Proceedings, eceee 2021, Stockholm, 7-11 June 2021 [elektronický zdroj]. - Stockholm : eceee secretariat, 2021, p. 905-914. ISBN 978-91-983878-9-3. ISSN 2001-7960. (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti. eceee 2021 Summer Study on energy efficiency: A New Reality?)

KORYTÁROVÁ, Katarína. Financovanie obnovy verejných budov v Slovenskej republike [Financing renovation of public buildings in Slovak republic]. In Vykurovanie 2021 : zborník prednášok z 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému: Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 21.-25.6. 2021 [elektronický zdroj]. Editor: Dušan Petráš, Zuzana Švecová, recenzenti: Milan Dubnička, Belo Füri. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2021, s. 35-42. ISBN 978-80-89878-72-7. (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti. Vykurovanie 2021 : medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie)