Dopady pretrvávania nízkej plodnosti v demografickej perspektíve. Je pasca nízkej plodnosti reálnou hrozbou pre budúci vývoj Slovenska?

Rok
2015
Volume
Volume 7, No 1
Autori / Authors
RNDr. Mgr. Branislav Šprocha, PhD.
Dokument
Download