CRIS: Veda pre prax

Náš ústav sa v spolupráci s partnermi Človek v ohrození a MainArbeit snaží o skvalitnenie služieb zamestnanosti pre ľudí, ktorí sú vzdialení od trhu práce. Jedna z realizovaných aktivít bolo aj školenie pre neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti. Sme veľmi radi, že na podujatí sa zúčastnilo viac ako 30 ľudí z organizácii z celého Slovenska.

Ďakujeme Dr. Matthias Schulze-Boeing a Serdar Damar, ktorí dva dni s nami zdieľali svoje skúsenosti s poskytovaním služieb zamestnanosti v Nemecku. Podujatie bolo realizované v rámci projektu Cooperate, reach out, integrate services (CRIS), ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, prostredníctvom programu EaSI.