Analytický komentár o fragmentácii informácií o vysielaní zamestnancov

Cieľom tohto analytického komentára, ktorého spoluautorkami sú Alexandra Moran a Lucia Mýtna Kureková, je opísať fragmentáciu informácií týkajúcich sa vysielania pracovníkov na Slovensku. Policy brief vychádza z výskumu realizovaného v rámci projektu INFO-POW, ktorý pozostával z troch metód zberu dát: mapovania, rozhovorov so zainteresovanými subjektmi na národnej úrovni a prieskumu zameraného na slovenské spoločnosti podieľajúce sa na vysielaní pracovníkov. Autorky predkladajú niekoľko odporúčaní s cieľom zlepšiť prístup podnikov k informáciám o vysielaní pracovníkov.

Publikácia je dostupná TU.

Viac informácií o projekte je dostupných na našom webe.