Číslo projektu
2/0151/19
Doba riešenia projektu
01/2019
12/2022
Anotácia

Téma medzinárodnej migrácie má interdisciplinárny charakter. V súčasnosti je migrácia väčšinou skúmaná kvantitatívne - štatistikami. Našou ambíciou projektu je zaplniť určité medzery v chápaní jednotlivých typoch slovenskej migrácie použitím mixu kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. V osobných rozhovoroch by sme sa chceli dopátrať odpovediam na otázky: Čo Slovákom dal pobyt v zahraničí (1) z ich osobného hľadiska vnímania ľudí, systému práce a vzdelania, (2) ďalej čo sa týka ich vedomostí a zručností a ich názor na to (3) čo môžu ponúknuť Slovensku pri ich návrate, ale aj v prípade, že sa rozhodnú zostať v zahraničí. K tomu patrí preskúmať činitele, ktoré vplývajú na slovenskú migráciu - aké boli dôvody odchodu a návratu. V súčasnosti na Slovensku čelíme úniku mozgov, čo sa týka hlavne vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Druhým závažným problémom je cirkulácia mozgov, ktorá sa týka ľudí s nižším stupňom vzdelania. Vzorku budú tvoriť študenti vysokých škôl, nízko kvalifikovaní,a vysokokvalifikovaní Slováci.