Logo POW Bridge

Výskumníčky Lucia Kováčová, Ivana Studená a Lucia Mýtna Kureková vydali štúdiu POW-Bridge o vysielaní pracovníkov na Slovensku, ktorej cieľom bolo preskúmať rozdiely medzi legislatívou a praktickými skúsenosťami vo vysielaní pracovníkov, identifikovať problémy vo využívaní tohto nástroja pracovnej mobility a navrhnúť riešenia ako tieto problémy adresovať. Osobitná pozornosť bola vo výskume venovaná skúmaniu interakcie medzi novelizovanou smernicou o vysielaní pracovníkov z roku 2018 a národnou legislatívou. Štúdia je súčasťou medzinárodného projektu POW-Bridge - Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov, ktorý je realizovaný pod vedením European Centre for Social Welfare Policy and Research vo Viedni a vďaka finančnej podpore Programu EÚ pre oblasť zamestnanosť a sociálnej inovácie "EaSI" (2014 - 2020).

Viac informácií o projekte nájdete na našej stránke tu

POWBRIDGE_Country Report SLOVAKIA_31032021.pdf585.21 KB