Fed

Centrum spoločenských a psychologických vied/Prognostický ústav SAV nadväzuje na niekoľko rokov výskumu sociálnej a ekonomickej transformácie spoje

Výskumníčka Prognostického ústavu Lucia Mýtna Kureková, PhD sa 13.

Najnovšie Publikácie

ISBN: 978–80–89524–44–0

Authors:
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.
Ing. Tomáš Jeck, PhD.

Centre of Social and Psychological Sciences has published this monography within the edition series Forecasting Works: Research to Practise/Výskum pre prax.

DOI:

ISBN 978-92-846-6497-9 (printová verzia)
ISBN 978-92-846-6496-2 (online verzia)

Authori:
doc. Mgr. M.A. Martin KAHANEC, PhD.
M.A. Lucia KOVÁČOVÁ
Mgr. M.A. Zuzana  POLÁČKOVÁ, PhD.  
M.A. Mária  SEDLÁKOVÁ

ISBN: 978-80-89524-39-6

Autori:
Branislav Šprocha - Prognostický ústav Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Pavol Ďurček - Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

DOI: