Zoznam oprávnených voličov pre doplňujúce voľby do Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i. 

Adamus Magdalena Mgr., PhD.
Bačová Viera prof. PhDr., DrSc.
Baláž Vladimír Doc., Ing., PhD., DrSc.
Ballová Mikušková Eva PhDr., PhD.
Balog Miroslav Ing., PhD.
Bašnáková Jana Mgr., MSc.
Bozogáňová Miroslava Mgr., PhD.
Brezina Ivan PhDr., PhD.
Burič Roman Mgr.
Čavojová Vladimíra Doc. PaedDr., PhD.
Dobeš Marek Ing., PhDr., PhD.
Dokupilová Dušana RNDr. , PhD.
Dudeková Katarína Mgr., PhD.
Ďurkovská Mária Mgr., PhD.
Fedáková Denisa Mgr., PhD.
Ficeri Ondrej Mgr., PhD.
Fifeková Elena Ing. , PhD.
Filčák Richard Mgr., PhD., MSc. 
Fogelová Patrícia Mgr., PhD.
Gabzdilová Soňa Doc., PhDr.CSc.
Galasová Miroslava Mgr., PhD.
Gallová Miroslava Mgr., PhD.
Gombitová Dagmar Ing.
Grežo Matúš Mgr., PhD.
Gurňáková Jitka Mgr., PhD.
Halama Peter Prof. Mgr., PhD.
Havrillová Dominika Mgr.
Heldáková Lucia Mgr., PhD.
Heriban Richard Ing., PhD.
Hlaváčová Anna PhDr., PhD.
Chrančoková Martina Ing., PhD.
Jeck Tomáš Ing. , PhD.
Kalistová Anna Ing.
Kárász Pavol RNDr., CSc.
Kénesy Tunyiová Mária Mgr., PhD.
Kentoš Michal Mgr., PhD.
Kočišová Lucia PhDr., PhD.
Kohoutová Klára Mgr., PhD.
Kohút Michal Mgr., PhD.
Korcová Nelly Mgr.
Korytárová Katarína Ing. , PhD.
Lieskovský Jakub Mgr.
Loziak Alexander Mgr., PhD.
Ľubica Kotorová Slušná Ing. , PhD.
Lubyová Martina Mgr., JUDr., PhD.
Marcinechová Denisa Mgr.
Moravčíková Katarína Ing. , PhD.
Mýtna-Kureková Lucia, Mgr., M. A., PhD.
Nemcová Edita Ing. , PhD.
Nežinský Eduard Ing. , PhD.
Nikoleta Slavíková Mgr.
Olejník Milan Doc.,Mgr., PhD.
Papcunová Jana Mgr.
Piterová Ivana Mgr., PhD.
Poláčková Zuzana Mgr., M. A., PhD.
Prokopčáková Ida Mgr.
Sáposová Zlatica Mgr., PhD.
Sedlár Martin Mgr., PhD.
Snopková Magda Ing.
Studená Ivana Ing. , PhD.
Szeghy-Gayer Veronika PhD.
Škobla Daniel Mgr., M. A., PhD.
Šprocha  Branislav RNDr. , PhD.
Šrol Jakub Mgr., PhD.
Štefánik Miroslav Mgr., PhD.
Taldík Igor Mgr., PhD.
Teličák Peter Mgr., Ing.
Tencerová Jana Mgr., PhD.
Uhrecký Branislav Mgr., PhD.
Valuš Lenka Mgr., PhD.
Varšo Miroslav Dr. Theol.
Vedejová Daša Mgr., PhD.
Záhorcová Lucia Mgr., PhD.