Záverečná konferencia POW BRIDGE 2021

Po dvoch rokoch intenzívneho výskumného nasadenia členovia medzinárodného konzorcia projektu POW-BRIDGE na Záverečnej konferencii 9.11.2021 prezentovali kľúčové zistenia (online). Projekt skúmal vysielanie pracovníkov ako nástroj poskytovania služieb medzi štátmi EÚ, a zároveň ako kľúčový nástroj pracovnej mobility. Zamerali sme sa na analýzu rozdielov medzi legislatívou a praktickými skúsenosťami vo vysielaní pracovníkov, identifikovanie výziev, rozvoj a zdieľanie účinných riešení s vysielajúcimi zamestnávateľmi a ďalšími aktérmi, ktorí sú poverení zabezpečovaním dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa vysielania pracovníkov.

Za slovenský tím zistenia predstavila Lucia Kováčová, ktorá predniesla výzvy a riešenia v oblasti vysielania pracovníkov z pohľadu štátnych aktérov, ktoré boli identifikované komparatívne v rôznych krajinách EÚ a asociovaných krajinách. Na záverečnej konferencii boli predstavené aj videá, ktoré v národnom jazyku zhrnuli základné informácie a odporúčania pre zamestnávateľov.

Na záverečnom stretnutí boli široko zastúpení aj asociovaní členovia projektu POW-BRIDGE, ako aj kľúčoví respondenti z radov sociálnych partnerov a verejného sektora, ktorí nás podporovali počas celého trvania projektu. V rámci výskumu pre národnú správu o Slovensku sme si vytvorili pevnú sieť podporovateľov, za čo im úprimne ďakujeme.

Ďakujeme tiež členom konzorcia projektu POW-BRIDGE, a osobitne pani Sonile Danaj z European Centre for Social Welfare Policy and Research z Viedne, ktorý projekt manažovala, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v téme vysielania pracovníkov a pracovnej mobility.

Autor: Ivana Studená

Foto: POW BRIDGE tím