Výzva na predkladanie príspevkov Konferencia EVALUATION ON RURAL AND TERRITORIAL DEVELOPMENT

Centrum spoločenských a psychologických vied v rámci iniciatívy PROFEEDBACK COST dňa 18.5.2023 v Bratislave realizuje medzinárodnú konferenciu zameranú na tému regionálneho rozvoja.


Zámerom iniciatívy PROFEEDBACK COST je podporiť vytváranie sietí medzi akademickou obcou, verejnou správou a profesionálmi v oblasti hodnotenia s cieľom upozorniť na význam výskumu v oblasti hodnotenia verejných politík.

Cieľom konferencie je vytvoriť príležitosť pre medzinárodnú diskusiu o metodologických otázkach realizovaných hodnotení a faktoroch ovplyvňujúcich kvalitu hodnotenia verejných politík.

Vítané sú abstrakty zamerané na kritické, multidisciplinárne a interdisciplinárne posúdenie verejných politík v oblasti regionálneho rozvoja realizovaných na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Pozornosť bude venovaná i abstraktom, ktoré sa zaoberajú komparatívnym hodnoteniam vybraných politík a metodologickým otázkam hodnotenia.

Termín na predloženie abstraktov je 28.2.2023.

Detailné informácie o výzve je možné nájsť TU

Link na konferenciu https://profeedback.eu/2023/01/04/3rd-profeedback-conference-bratislava-18-may-2023-evaluation-on-rural-and-territorial-development-urban-development/