Vplyv posudzovania vertikálnych dohôd na kvalitu podnikateľského prostredia

Rok
2014
Volume
Volume 6, No 3
Autori / Authors
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Ing. Peter Silanič, PhD.
Dokument
Download