Súčasný stav civilnej bezpečnosti Európy a Slovenska 2012 a jeho perspektívy

Rok
2012
Volume
Volume 4, No 2
Autori / Authors
prof. Ing. Štefan Luby,DrSc., Dr.H.c.
Dokument
Download