Spomienka

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naša kolegyňa Martina Lubyová 20. novembra 2023, skonala po dlhom statočnom boji s ťažkým ochorením.

Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD (nar. 1967) pôsobila ako riaditeľka Prognostického ústavu a neskôr Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD. bola absolventkou Matematicko-fyzikálnej fakulty a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci postgraduálneho štúdia získala titul PhD v odbore ekonómia od State University of New York a CERGE-EI v Prahe, a titul PhD v odbore štatistika od Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci profesionálnej kariéry pôsobila na domácich i zahraničných pracoviskách, akými sú napríklad Národohospodářský ústav Českej akadémie vied v Prahe, Tinbergen Institute v Amsterdame, Institute fuer Hoehre Studien vo Viedni, OECD v Paríži a v Medzinárodnej organizácii práce v subregionálnom úrade pre južnú Áziu so sídlom v Nai Dillí a ako riaditeľka subregionálneho úradu pre východnú Európu a strednú Áziu so sídlom v Moskve. Od roku 2010 sa venovala výskumnej činnosti na Prognostickom ústave SAV, od roku 2013 bola jeho riaditeľkou a po jeho zlúčení s ďalšími pracoviskami SAV bola riaditeľkou novovzniknutého Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Venovala sa pedagogickej činnosti na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je autorkou a spoluautorkou vyše 100 vedeckých, odborných a popularizačných publikácií. V rokoch 2017 - 2020 zastávala post Ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR.