Špecifické aspekty riadenia kvality v sieťových podnikoch

Rok
2014
Volume
Volume 6, No 1
Autori / Authors
Jana Štofková
Katarína Štofková
Ivan Stríček
Dokument
Download