Sebareflexia spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku: výsledky empirického prieskumu

Rok
2014
Volume
Volume 6, No 1
Autori / Authors
Adam Bžoch
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Ing. Katarína Karasová