Publikácia Briana Faba v American Economic Journal: Macroeconomics

S radosťou oznamujeme uverejnenie kolaboratívnej štúdie "New Facts on Consumer Price Rigidity in the Euro Area" (Nové fakty o rigidite spotrebiteľských cien v eurozóne), ktorej autorom je Brian Fabo a popredný tím, ktorý tvoria Erwan Gautier, Cristina Conflitti, Riemer P. Faber, Ludmila Fadejeva, Valentin Jouvanceau, Jan-Oliver Menz, Teresa Messner, Pavlos Petroulas, Pau Roldan-Blanco, Fabio Rumler, Sergio Santoro, Elisabeth Wieland a Hélène Zimmer. Štúdia uverejnená v časopise American Economic Journal: Macroeconomics, analyzuje mikrodáta o CPI v 11 krajinách eurozóny a poskytuje cenné poznatky o dynamike spotrebiteľských cien.

Publikáciu nájdete TU.

Abstrakt:
Na základe mikrodát CPI za 11 krajín, ktoré pokrývajú približne 60% spotrebného koša eurozóny v období rokov 2010 až 2019, dokumentujeme nové zistenia o rigidite spotrebiteľských cien v eurozóne: (i) každý mesiac sa mení v priemere 12,3% cien, v porovnaní s 19,3% v Spojených štátoch; keď však vylúčime zmeny cien spôsobené predajmi, podiel cien upravených každý mesiac je 8,5% v eurozóne v porovnaní s 10% v Spojených štátoch; (ii) rozdiely v rigidite cien sú v jednotlivých krajinách eurozóny skôr obmedzené, ale oveľa väčšie v jednotlivých sektoroch; (iii) medián nárastu (resp. poklesu) cien je 9,6 % (13 %) pri zahrnutí predajov a 6,7% (8,7 %) pri vylúčení predaja; heterogenita medzi jednotlivými krajinami je výraznejšia na základe veľkosti ako frekvencie cenových zmien; iv) rozdelenie cenových zmien je veľmi rozptýlené: 14% cenových zmien v absolútnych hodnotách je nižších ako 2%, zatiaľ čo 10% je vyšších ako 20%; (v) celková frekvencia cenových zmien sa s infláciou príliš nemení a nereaguje príliš na agregátne šoky; (vi) zmeny v inflácii sú väčšinou spôsobené pohybmi v celkovej veľkosti; pri dekompozícii celkovej veľkosti sú zmeny v podiele rastu cien medzi všetkými zmenami dôležitejšie ako pohyby vo veľkosti rastu cien alebo veľkosti poklesu cien. Tieto zistenia sú v súlade s predikciami menu modelu ocenenia v prostredí nízkej inflácie, kde sú idiosynkratické šoky relevantnejším faktorom cenových úprav ako agregátne šoky.