Finančné rozhodovanie a finančná skúsenosť. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty.

Viera Bačová, Vladimír Baláž
kniha_prog
Rok Vydania
Počet strán
ISBN
978-80-88910-56-5
Publikácia
Finančné rozhodovanie a finančná skúsenosť. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 9-38.