Projekt POW-Bridge

Projekt POW-Bridge pokrýva osem európskych krajín - Rakúsko, Slovinsko, Taliansko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Srbsko a Severné Macedónsko. Projekt je realizovaný siedmimi projektovými partnermi a niekoľkými pridruženými organizáciami, ktoré v týchto krajinách pôsobia. Slovenskú časť tímu vedie vedúca projektu Lucia Mýtna Kureková.

Hlavným cieľom projektu POW-Bridge je skúmanie rozdielov medzi legislatívou a praktickými skúsenosťami vo vysielaní pracovníkov, identifikovanie výziev, rozvoj a zdieľanie účinných riešení s vysielajúcimi zamestnávateľmi a ďalšími aktérmi, ktorí sú poverení zabezpečovaním dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa vysielania pracovníkov.

Viac informácií o projekte nájdete na našej stránke DOLPNIT LINK http://www.prog.sav.sk/pow-bridge-preklenutie-rozdielov-medzi-legislativou-praxou-vo-vysielani-pracovnikov