Priemysel 4.0 a jeho implikácie pre priemyselnú politiku EÚ

Rok
2016
Volume
Volume 8, No 1
Autori / Authors
Ing. Elena Fifeková, PhD.
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Dokument
Download