Pracovná ponuka na pozíciu: Technicko-administratívny/a pracovník/pracovníčka PÚ CSPV SAV

Prognostický ústav CSPV SAV ponúka prácu na pozíciu technického pracovníka/pracovníčky so SŠ vzdelaním na zabezpečenie nasledovných činností:

 • Administratívna podpora pre ekonomické oddelenie ústavu /kompletné zabezpečenie dodávok tovaru a služieb, evidencia  dovoleniek, podklady pre účtovníctvo a mzdy/
 • Podpora pri zabezpečení chodu ústavu, sekretariát
 • Iné administratívne činnosti podľa potreby a zadania vedenia ekonomického oddelenia

Požiadavky:

 • SŠ vzdelanie, prax prax min. 2 roky na administratívnej pozícii
 • Anglický jazyk - základy
  Základné digitálne zručnosti: práca s MS Office, MS Excel
 • Profesionálny prístup, zodpovednosť a proaktívny prístup ku pracovných úlohám
 • Samostatnosť pri plnení pracovných úloh (po zaučení)

Výhody:

 • Flexibilita pracovného času
 • Kľudné pracovné prostredie

Podmienky:

 • Základný plat v zmysle zákona 553/2003 - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • plus po zaučení možnosť osobného ohodnotenia podľa výkonu

Dĺžka pomeru: čiastočný úväzok podľa dohody, min. na 18 hod. týždenne, možnosť pracovať v určité dni

Prihláška:
Krátky životopis s popisom pracovnej praxe, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov
Prihlášky je potrebné zaslať na emailovú adresu: magda.snopkova@savba.sk, najneskôr do 6.10.2022