Potenciál prístupu „housing first“ cez prizmu inštitucionálnych podmienok v rámci riešenia bezdomovectva na Slovensku a v zahraničí

Rok
2017
Volume
Volume 9, No 1-2
Autori / Authors
Ing. Mgr. Daniel Škobla, PhD.
Mgr. Darina Ondrušová, PhD.
Gábor Csomor, M. A.
Dokument
Download