The social and employment situation of Roma communities in Slovakia

doc. Mgr. M.A. Martin KAHANEC, PhD., M.A. Lucia Kováčová, Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD., M.A. Mária Sedláková
Rok Vydania
2020
Počet strán
47
ISBN
978-92-846-6497-9 (printová verzia)
978-92-846-6496-2 (online verzia)
Publikácia
Dňa 8. apríla oslavujeme Medzinárodný deň Rómov. Na Prognostickom ústave CSPV SAV si ho pripomíname čerstvo publikovanou štúdiou pre Európsky parlament o sociálnej a ekonomickej situácii rómskych komunít na Slovensku, do ktorej prípravy bola s kolegami z Central European Labour Studies Institute (CELSI) zapojená aj Zuzana Polačková z Prognostického ústavu CSPV SAV.