KONTEXT A VÝZVY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.
Rok Vydania
2020
Počet strán
106
ISBN
978-80-89837-58-8
Publikácia
Publikáciu vydala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Recenzenti:
Mgr. Martina Chrančoková, PhD.
Mgr. Daniel Škobla, PhD.