Financovanie klimatickej neutrality Slovenska 2050: Analýza súčasnej situácie a kľúčových výziev