Financovanie klimatickej neutrality Slovenska 2050: Analýza súčasnej situácie a kľúčových výziev

Financovanie klimatickej neutrality Slovenska 2050 obalka
Financovanie klimatickej neutrality Slovenska 2050: Analýza súčasnej situácie a kľúčových výziev
Rok Vydania
2021
ISBN
978-80-89524-55-6