Politický kontext strategického rozhodovania na Slovensku: prípadová štúdia podpory „rozpočtovej zodpovednosti“

Rok
2014
Volume
Volume 6, No 1
Autori / Authors
prof. PhDr. Darina Malová, CSc.
Dokument
Download