Odprezentovali sme kľúčové zistenia z projektu Pow-bridge o vysielaní pracovníkov na slovensku

Výskumníčky Ivana Studená a Lucia Kováčová sa dňa 12. apríla 2021 zúčastnili Strategic Board Meeting 2 v rámci projektu POW-Bridge - Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov. V rámci online stretnutia odprezentovali hlavné zistenia o vysielaní pracovníkov podľa Smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957, ktoré je možné nájsť aj v záverečnej správe TU. Okrem toho sa naše výskumníčky zúčastnili diskusie o odporúčaniach pre tvorbu verejných politík v oblasti vysielania spolu s ďalšími projektovými partnermi z Rakúska, Talianska, Srbska, Slovinska, Severného Macedónska, Maďarska a Poľska. Projekt je realizovaný pod vedením European Centre for Social Welfare Policy and Research vo Viedni a vďaka finančnej podpore Programu EÚ pre oblasť zamestnanosti a sociálnej inovácie "EaSI" (2014 - 2020).

Galéria