Odhadovanie potenciálneho produktu malej otvorenej ekonomiky na príklade Slovenska

Rok
2012
Volume
Volume 4, No 1
Autori / Authors
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Ing. Peter Silanič, PhD.
Dokument
Download