Nový energeticko-emisný model Slovenska

Dňa 24. mája 2022 v Bratislave v rámci konferencie VUB ATLAS Fórum v diskusii "Aké kroky nás na ceste k energetickej sebestačnosti čakajú?" predstavila Dušana Dokupilová nový energeticko-emisný model Slovenska, ktorý Prognostický ústav CSPV SAV pripravil v spolupráci s belgickou spoločnosťou Climact. Jedná sa o unikátny model, ktorý môže pomôcť aj pri nastavení verejných politík pre bezuhlíkový cieľ SR v roku 2050. Spolurečníkmi boli Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR, Marek Engeľ, IEP MŽP SR, Robert Jambrich, Slovenské Elektrárne, Adrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ VUB banky.

Konferencie za zúčastnilo cca 150 účastníkov z ministerstiev, samospráv, mimovládnych organizácii a korporátneho sektora.

Obsahom diskusie boli okrem iného aj otázky, ako bude vyzerať konečná spotreba energie v SR, aký je potenciál energetickej transformácie v súvislosti s dodávkami obnoviteľnej energie a energetickou efektívnosťou.

Autor: Dušana Dokupilová