Metodologické prístupy k meraniu konvergencie

Rok
2011
Volume
Volume 3, No 5
Autori / Authors
Mgr. Ing. Urban Kováč, PhD.
Lukrécia Kováč Gerulová
Milan Buček
Dokument
Download