Meranie sociálno-ekonomického rozvoja SR a vymedzenie komparatívnych ukazovateľov vhodných pre porovnanie v rámci Európskej únie

Rok
2014
Volume
Volume 6, No 2
Autori / Authors
Ivan Stríček
Dokument
Download