Konferencia Vykurovanie 2021

D ňa 21. - 25. júna 2021 sa konala medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2021: Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Na konferencii vystúpila Katarína Korytárová s prednáškou „Financovanie obnovy verejných budov“, kde poskytla prehľad o doterajších aj plánovaných finančných zdrojoch a podporných programoch (väčšina zdrojov v sledovanom období pochádzala z EÚ zdrojov). V prednáške tiež zhrnula skúsenosti s vyhodnocovaním opatrení energetickej efektívnosti zameraných na obnovu budov, prezentovala aj vybrané príklady zo zahraničia a následne aj odporúčania v oblasti financovania obnovy verejných budov.

Viac informácií nájdete na:http://www.sstp.sk/podujatia/archiv-akcii/vykurovanie-2021-216sk.html

Autor: Katarína Korytárová

Foto: SSTP (2021)