K niektorým otázkam očakávaného populačného vývoja rómskeho obyvateľstva na Slovensku

Rok
2014
Volume
Volume 6, No 3
Autori / Authors
RNDr. Mgr. Branislav Šprocha, PhD.
Dokument
Download