Logo POW Bridge

Prvé zasadnutie Strategickej rady (Strategic Board Meeting)  projektu POW-BRIDGE sa uskutočnilo online 29. septembra 2020 pod záštitou srbského partnera „Centre for Social Policy“. Na podujatí sa stretli členovia Strategickej rady zložení zo zástupcov sociálnych partnerov a verejných orgánov v ôsmich krajinách zúčastňujúcich sa na projekte, konkrétne Rakúsko, Taliansko, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Srbsko a Severné Macedónsko.

Cieľom strategickej rady je oboznámiť jej členov s projektom a jeho metodikou identifikácie medzier medzi regulačným rámcom a praxou v oblasti vysielania pracovníkov; získať spätnú väzbu na doterajší výskum; požiadať o podporu v procese terénneho výskumu a vytvoriť základy pre prvé Laboratórium zdieľania skúseností (Mutual Learning Lab), ktoré sa uskutoční v novembri tohto roku.

Zo slovenských partnerov sa Strategickej rady zúčastnili zástupcovia Slovenská obchodnej a priemyselnej komory a Sociálnej poisťovne. Po stretnutí Strategickej rady nasledovalo stretnutie Riadiaceho orgánu (Steering Group Committee), kde koordinátori projektu diskutovali o pokroku v projekte a nadchádzajúcich činnostiach.

Viac informácií o projekte nájdete na našej stránke tu.