Číslo projektu
649491
Doba riešenia projektu
03/2015
02/2018
Anotácia

Horizont 2020

Číslo projektu: 649491.

Názov projektu:
Mobilita mladých: maximalizovanie príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Youth  mobility:  maximising  opportunities  for  individuals,  labour  markets  and  regions  in  Europe – YMOBILITY.)

Web: www.ymobility.eu

Facebook